zasady/FAQ

Możesz zrezygnować z zajęć w każdym momencie i bez żadnych konsekwencji.

Zniżki:

1. Każda osoba, która uczestniczyła w kursie przez cały poprzedni rok (dwa semestry) otrzymuje zniżkę dla stałych klientów na kolejny rok (ceny ze zniżką podane są w cenniku).

2. Jeżeli jesteś naszym stałym klientem, również pozostałe osoby z Twojej najbliższej rodziny otrzymają cenę ze zniżką dla stałych klientów przy zapisywaniu się na kurs (ceny ze zniżką podane są w cenniku).

Odwołanie zajęć:

1. W przypadku zajęć indywidualnych, możesz je odwołać informując nas (e-mail/SMS) o swojej nieobecności do godziny 8.00 dnia, w którym miały odbyć się zajęcia. Wtedy będziemy mieli czas na poinformowanie lektora. Zajęcia odwołane zostaną odrobione w nowym, wspólnie ustalonym terminie. Jeżeli nie poinformujesz nas o swojej nieobecności, zajęcia te przepadają.

2. W przypadku zajęć grupowych, jeżeli ponad połowa osób wie, że będzie nieobecna na ch (wspólnie mają uczestniczyć np. w wycieczce szkolnej) i poinformują nas o tym (osobiście/telefonicznie/e-mail/SMS), odwołujemy zajęcia całej grupy i będziemy ustalać termin wykonania tych zajęć.

3. W przypadku zajęć grupowych, nieobecność pojedynczych osób na zajęciach nie będzie podstawą odwołania zajęć całej grupy i zajęcia, na których byliście nieobecni nie będą odliczane od ceny kursu. Osoby nieobecne na zajęciach zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami (osobiście/telefonicznie) lub do wcześniejszego przyjścia na kolejne zajęcia – postaramy się wprowadzić Cię w temat.