fbpx

FORGOT YOUR DETAILS?

BE by izziLingo

To jest gra na telefon z systemem Android (na ten moment). This is a game for Android phones (as for now).

W przyjemny sposób ułatwia ona zapamiętanie odmiany 'to be' czyli: 'I am, You are, She is i reszty :).' Wszyscy wiemy, że może ona stanowić nie lada wyzwanie. Dziś mogę powiedzieć: stanowiła :) 
The game makes it easy to remember 'I am, You are, She is' and the rest of the family :) We all know they can be quite a challenge. Or should I say: could :)

Każda osoba, która skorzystała z tej zabawy w podróż rakietą poprzez przestrzeń kosmiczną i łapanie dobrych planet umiała powtórzyć odmianę 'to be' z łatwością.
Everyone who played the game and flew in our rocket through space to catch the right planets was able to conjugate 'to be' with ease.

A trzeba pamiętać, że znajomość tej odmiany pomaga nam nie tylko w opisie osób ('She is clever.'), wyrażania swoich emocji ('We are happy.'), mówienia o czasie ('We are on time.'), wieku ('She is 21.'), zainteresowaniach ('You are interested in art.') czy o naszych mocnych stronach ('They are good at dancing.'). Opiera się na niej również mówienie o bieżących działaniach ('He is smiling now.'), zamiarach ('They are going to play again.'), przewidywaniach ('Look. She is going to win!'), umówionych czynnościach ('We are meeting tomorrow.'), o nieznanych twórcach ('This picture was painted yesterday.)  
You need to remember that 'to be' helps not only to describe people ('She is clever.'), emotions ('We are happy.'), time ('We are on time.'), age ('She is 21.'), interests ('You are interested in art.') or our strenghts ('They are good at dancing.'). It is also the base for our current activities ('He is smiling now.'), intentions ('They are going to play again.'), predictions ('Look. She is going to win!'), arrangements ('We are meeting tomorrow.') or when we don't know who is responsible for doing something ('This picture was painted yesterday.)

Wybierz się zatem w podróż rakietą izziLingo. 
Go on a journey in izziLingo rocket.

Polityka prywatności: Ta gra nie ma reklam i nie korzysta z Twoich danych. 
Jeśli przyniesie Ci korzyść, możesz wyrazić swoje zadowolenie wspierając mnie na Patreon lub Patronite.

Privacy policy: This game doesn't have ads nor uses your data.
If it brings you joy and builds up your English skills you can express your happiness by supporting me on Patreon or Patronite.

Jak sterować rakietą (zobacz obrazki poniżej): pochyl telefon od siebie i polecisz do góry, pochyl do siebie i polecisz w dół, pochyl w prawo lub w lewo i polecisz w danym kierunku. Zaczynasz jako rakieta 'I' więc zbierasz planety 'AM' i unikasz innych, bo spotkanie z nimi odbiera Ci punkty (widoczne w prawym górnym rogu ekranu). Zbierz 5 punktów a zmienisz się w rakietę 'You' aby zbierać planety 'ARE' i unikać innych. Zbierzesz kolejne punkty i przesiądziesz się do rakiet: 'She/He/It' które lubią tylko planety 'IS' a następnie do 'WE/YOU/THEY' które lubią tylko 'ARE'. Życzę dobrej zabawy!
How to fly the rocket (see the pictures below): rotate the phone to move the rocket. You start with 'I' rocket so collect 'AM' planets and avoid the rest - you don't want to lose the points. Collect 5 points and you change into 'You' rocket to collect 'ARE' planets and avoid the rest. Next points and next rockets 'He/She/It' that like only the 'IS' planets and finally rockets 'We/You/They' that like only 'ARE'. Have fun!

Daj znać, ile gier wystarczyło, aby opanować 'to be'. Powodzenia i niech angielski będzie z Tobą!
Let me know how many times you had played to master 'to be'. Good luck and may English be with you!

TOP