download
Chciałbym podzielić się z Wami materiałami izziLingo.
PM

You can use the materials for free in your work as long as you credit me with a link.
For example – Materials: https://www.izziLingo.pl

Możesz korzystać z materiałów za darmo jeżeli umieścisz odniesienie do mnie
Np. – Materiały: https://www.izziLingo.pl

>> WHILE WAITING / CZEKAJĄC NA (pdf):
Click / Kliknij : TEETH
Click / Kliknij : SHARK
Click / Kliknij : MOUTH

>> VERB CARD / KARTA CZASOWNIKA (pdf):
it gives you comprehesive view on a sentence in different tenses and it allows you to see connections between the elements of the sentence, it teaches you to make better sentences. We recommend using it with our Rules Card


prezentuje w jednym miejscu możliwość całościowego spojrzenia na zdanie w różnych czasach oraz umożliwia zauważenie powiązań między elementami zdania, uczy budowy pełniejszych zdań. Punktem centralnym jest czasownik. Zalecam stosowanie w powiązaniu z KARTĄ ZASAD (poniżej).
Click / Kliknij : VERB CARD / KARTA CZASOWNIKA

>> RULES CARD / KARTA ZASAD (pdf):
grammar rules on A4


przedstawienie w jednym miejscu zasad stopniowania przymiotników, odmiany czasowników regularnych i zestawu popularnych czasowników nieregularnych, dodawania “ing” w czasach Continuous, dodawanie “s/es” w czasie Present Simple oraz tworzenie przysłówków od przymiotników. Uważam, że częste, mechaniczne, według wzoru, trenowanie zasad jest właściwe. W powiązaniu z KARTĄ CZASOWNIKA (powyżej) pozwala tworzyć wypowiedzi, zmieniać je na pełniejsze.
Click / Kliknij: RULES CARD / KARTA ZASAD

>> CODZIENNIK (pdf/A4):
przeznaczony dla kogoś, kto już się uczył języka angielskiego i nie chce utracić swojej wiedzy. Jest to zestaw pomysłów na zdania, które poruszają ważniejsze zagadnienia gramatyczne. Przykładami są zdania twierdzące, ale warto próbować układać przeczenia i pytania. Wyobrażam sobie, że można ten plik mieć na telefonie/komputerze i zaglądać od czasu do czasu.
Kliknij: CODZIENNIK

>> DIRECTIONS (pdf/A4):
przyimki określające miejsce i kierunek, przydatne przy pytaniu o drogę; w formie graficznej
Kliknij: DIRECTIONS

>> MAPA do DIRECTIONS (pdf/A4):
znajdź miejsca na mapie i trenuj wskazywanie drogi pomiędzy wybranymi punktami
Kliknij: MAPA

>> MATERIAŁY DO MENU (jpg/A4):
Wydrukuj lub przygotuj samodzielnie
okładka menu: MAPA
środek menu: MAPA
karty gry: MAPA

Klasa 4 bez tajemnic
Omówienie gramatyki w klasie 4 szkoły podstawowej wraz z praktycznymi wskazówkami na temat słownictwa

Poznaj swoje słowa
Na czym warto się skupić, aby nauka angielskiego była bardziej efektywna.

Praktyczne wykorzystanie karty zasad i karty czasownika
Oba materiały w sekcji “Do pobrania”.


Module 1, lekcja 1

Module 1, lekcja 2

Module 1, lekcja 3

Module 1, lekcja 4

 

 

Module 2, lekcja 1

Module 2, lekcja 2

Module 2, lekcja 3

Module 2, lekcja 4

 

 

Module 3, lekcja 1

Module 3, lekcja 2

Module 3, lekcja 3